Lepszy dojazd do Halnicy

2019-06-16

Z ko?cem maja zako?czy?y si? prace drogowe na ulicy Goszczy?skiego. Powsta?a asfaltowa droga oraz chodnik. W efekcie dojazd do Apartamentu Halnica Pod Skoczni? jest w pelni dostepny i wygodny.
Zapraszamy do Halnicy