Czy wiesz, ze temperatura wody w naszym jacuzzi wynosi 34 stopnie ?

2019-05-03

Woda w ca?orocznym jacuzzi jest podgrzewana do temp. 34 stopnie. Aby korzystanie z jacuzzi by?o jeszcze bardziej relaksuj?ce, zosta?o zinstalowanych kilka systemów dysz. Odpocz?? mo?na na podwodnych le?akach i ?aweczkach.
Tu? obok jest dost?pna sauna. Kompleks spa jest czynny w godzinach 8-22 i dla go?ci apartamentu Halnica jest bezp?atny.
Zapraszamy do Halnicy